دسته بندی "کنترل هوشمند"

۲۴اردیبهشت

آموزش نصب دستگاه هوشمند موتورخانه

توسط مدیر سایت

آموزش نصب دستگاه هوشمند موتورخانه

نصب سنسورها

1- سنسور دمای هوای آزاد :
 • در هوای آزاد در مکانی که آفتاب و حرارت به آن نخورد نصب گردد . نصب این سنسور در مکان مناسب مهمترین مسئله برای دقت عملکرد دستگاه هوشمند است .
 • اگر دستگاه برای ساختمان اداری نصب می شود که عصرها تعطیل است اگر سنسور در محلی نصب شود که عصر آفتاب بخورد بدون اشکال است .
2- سنسور کلکلتور رفت بویلر :
 • این سنسور در خروجی کوره نصب می شود .
 • اگر موتورخانه دارای چند کوره می باشد سنسور در وسط کلکتور رفت نصب شود .
3- سنسور آب گرم مصرفی :
 • این سنسور در وسط منبع آب گرم مصرفی نصب گردد . ( به دلیل نکته ای کاربردی و مهم ) ( در منابع دو جداره دقت شود روی جدار بیرونی نصب نشود ) .
 • در صورتیکه ساختمانی دارای حمام نیست سنسور آبگرم مصرفی قرار داده نشود ( و حتما  با ما برای اطمینان از تنظیمات صحیح  تماس بگیرید ) . دلیل این پیشنهاد اینست که چنانچه دمای آبگرم مصرفی افت نماید دستگاه هوشمند دمای موتورخانه را برای جبران افت دمای آبگرم مصرفی افزابش می دهد . بنابراین چنانچه حمام در ساختمان استفاده نمی شود سنسور آبگرم مصرفی حذف شود تا دمای موتورخانه افزایش بیش از حد نداشته باشد . ( تماس با ما فراموش نشود )

اتصال خروجی های دستگاه :


 • تابلو بدون کنتاکتور :

در تابلو بدون کنتاکتور هر تجهیز یک کلید مینیاتوری دارد .

تابلو موتورخانه قبل از هوشمند سازی

     

تابلو برق موتورخانه پس از هوشمند سازی

اتصال دستگاه هوشمند موتورخانه به تابلو برق موتورخانه

 • برق اصلی هوشمند از تابلو اصلی موتورخانه و از یک کلید مینیاتوری گرفته شود .
 • دقت شود که کلید مینیاتوری کلید اصلی هوشمند از جمع بقیه کلیدهای مینیاتوری بیشتر باشد .
 • برق ورودی کلید مینیاتوری تجهیزات موتورخانه قطع گردد و فرمان سیستم هوشمند به عنوان برق ورودی به آن متصل گردد .

توجه ویژه : خطای عمومی در تابلو برق موتورخانه ها اینست که جریان مندرج روی کیلدها هیچ تناسبی با جریان مورد نیاز تجهیزات ندارد . همین باعث می شود که هنگام بروز مشکل در تجهیزات موتوری آنها می سوزند . اما اگر کلیدهای مینیاتوری متناسب با جریان تجهیزات باشد تا حد زیادی از سوختن تجهیزات جلوگیری می شود . ضمنا کلید مینیاتوری موتورخانه از نوع C  باشد .

 • تابلو دارای کنتاکتور : 

برای اتصال فرمان دستگاه هوشمند به کنتاکتور لازم است ورودی بیمتال کنتاکتور باز شود و فرمان هوشمند به ورودی بیمتال متصل گردد .

چنانچه تابلو برق دارای کلید هوشمند دستی روی در تابلو هست کلید هوشمند دستی را روی هوشمند قرار دهید و در خط ترمینال دو ترمینال مربوطه را پل نمایید .

چنانچه تابلو دارای کلید هوشمند دستی نیست باید کلید استارت را پل نمایید .

 

 

 

4- تنظیمات سیستم هوشمند موتورخانه :

 • کلید ورود را نگه دارید تا دستگاه وارد تنظیمات گردد .با فشردن هر بار کلید ورود یکی از تنظیمات نمایش داده میشود .
 • Boiler Temp0 : ( تنظیم یک )

این پارامتر شیب منحنی حرارتی موتورخانه را تنظیم مینماید . معمولا این

پارامتر روی 65 درجه تنظیم میگردد . وقتی این پارامتر 65 تنظیم گردد در

دمای صفر درجه دمای موتورخانه 65 در دمای ده دمای موتورخانه 55 و در

دمای منفی ده درجه دمای موتورخانه 75 درجه خواهد بود

مقادیر تنظمات را در توضیحات دستگاه هوشمند موتورخانه ببینید .

 • ADJ WATER : ( تنظیم دو )

دمای آب گرم مصرفی توسط سیستم هوشمند محاسبه میگردد . عدد این گزینه هر چه باشد با دمای محاسبه شده توسط سیستم هوشمند جمع میگردد . معمولا این پارامتر صفر میباشد .

 • ADJ DATE : ( تنظیم سه )

در ساختمانهای اداری میزان پیش گرمایش ساختمان توسط دمای هوای آزاد محاسبه میگردد . مثبت بودن این پارامتر باعث افزایش ساعات پیش گرمایش و منفی بودن باعث کاهش ساعات پیش گرمایش خواهد شد . این پارامتر معمولا صفر میباشد .

 • Set Room Temp : ( تنظیم چهار )

این پارامتر مربوط به ساختمانهایی است که سنسور داخلی دارند . برای اطلاعات بیشتر با خدمات پس از فروش تماس بگیرید

 • Weekly Hours : تنظیمات هفتگی ساعت کار موتورخانه ( تنظیم پنج )

 

کلید چپ را نگه دارید تا دستگاه وارد تنظیم هفتگی شود . ساعات کار هفتگی را تنظیم نمایید . پس از تنظیم ساعت کار شنبه تا جمعه عبارت SAVE? نمایش داده میشود . کلید YES‌را بزنید تا عبارت SET UP نمایش داده شود و تنظیمات ثبت گردد .

برای تنظیم روزهای تعطیل ساعت کار را 24 تنظیم کنید که عبارت OFF نمایش داده میشود .

ساعت پیش گرمایش توسط دستگاه هوشمند محاسبه میگردد . بنابراین ساعت آغاز کار

ساختمان را تنظیم نمایید و سیستم هوشمند بر اساس هوای آزاد ، میزان ساعات پیش گرمایش

را محاسبه مینماید تا در ساعت تنظیمی ساختمان گرم باشد .

 • PASSWORD : ( تنظیم شش ) تنظیمات داخلی دستگاه .
 • START PUMP1 : ( تنظیم هفت )

چنانچه دمای هوای آزاد از این دما کمتر شود پمپ رادیاتور یک روشن می شود  . این مقدار معمولا 16 مناسب است .

 • START PUMP2 : ( تنظیم نه )

چنانچه دمای هوای آزاد از این دما کمتر شود پمپ رادیاتور دو روشن می شود  . این مقدار معمولا 4 مناسب است .

 • PUMP_ MASTER : ( تنظیم ده )

در ترمینالهای دستگاه یک ترمینال پمپ رادیاتور یک و یک ترمینال پمپ رادیاتور دو وجود دارد . اگر این گزینه PUMP1 MASTER باشد اول پمپ رادیاتور یک و در مرحله بعد پمپ رادیاتور دو روشن میشود . و چنانچه PUMP2 MASTER در این گزینه باشد اول پمپ دو روشن میشود .

البته برای راحتی کاربری دستگاه و همچنین بعضی محذورات موتورخانه پیشنهادمان اینست که هوشمند هر دو پمپ رادیاتور را با هم صادر نماید و کاربر به صورت دستی هر چند وقت یکبار جای پمپ ها را عوض کند . ( با ما تماس بگیرید )

 

 

۱۹اردیبهشت

نحوه عملکرد موتورخانه

توسط مدیر سایت

بنام خدا

لزوم آشنایی مالکان و مدیران ساختمان ها با نحوه عملکرد موتورخانه

اگر چه عملکرد موتورخانه  ساده می باشد اما به دلیل عدم آموزش های ساده در ذهن بسیاری از افراد از موتورخانه غول ساخته شده است . دیده می شود مدیران ساختمان ها به دلیل عدم آشنایی با نحوه عملکرد موتورخانه  دچار ترس از موتورخانه هستند که باعث می شود کاملا مطیع نگهداران موتورخانه  باشند . در نتیجه جرات هیچگونه نظارتی بر موتورخانه را به خود نمی دهند .

مثلا  برای تغییر فصل دادن موتورخانه باید منتظر نگهدار موتورخانه بمانند و ساکنین در سرمای اول فصل پاییز در خانه بلرزند یا در گرمای اول فصل بهار از گرما خفه شوند تا  نگهدار بیاید و چند فلکه را ببندد یا باز کند .

توضیح کلی درباره موتورخانه :

آب شوفاژ در کوره ها ( بویلرها ) توسط آتش مشعل ها گرم می شود و توسط آب موتورخانه این گرما به خانه منتقل شده و توسط رادیاتور یا فنکوئل گرما  به محیط خانه منتقل می گردد .

نکته مهم اینست که  به دلیل اینکه وقتی آب گرم می شود رسوب گذاری می کند و تجهیزات فلزی را می خورد . برای جلوگیری از رسوب گذاری موتورخانه را در یک مسیر بسته ایجاد می کنند تا آب موتورخانه همیشه ثابت باشد و بدون تغییر باشد .

بنابراین یک منبع در بالاترین نقطه ساختمان قرار می دهند تا لوله های شوفاژ را آب نماید . و این آب مدام داخل لوله های شوفاژ می چرخد و گرما را به ساختمان منتقل می کند به همین خاطر آب شوفاژ همیشه قهوه ای است . ( آن منبع مشهور به منبع انبساط است )

موتورخانه به زبان ساده

تصویر بالا طرح ساده سیستم گرمایش شوفاژ  است که نشان می دهد آب موتورخانه در یک سیستم بسته چرخش می کند .

 

اما مشکل اساسی در موتورخانه   برای تهیه آب گرم مصرفی است . چون آب گرم بهداشتی مدام عوض می شود و آب جدید سرشار از رسوبات است که باعث  رسوب گذاری شدید در سیستم گرمایش می شود .

بنابراین برای اینکه تجهیزات موتورخانه از خرابی ناشی از رسوب گذاری آب گرم مصرفی در امان باشد یک منبع دو جداره در موتورخانه قرار می دهند که در یک جدار آن آب داغ شوفاژ وارد می شود و در جدار دیگر آن آب بهداشتی شهر وارد می شود و آب گرم بهداشتی با تماس با جدار آب داغ شوفاز گرم می شود .

منبع دو جداره

منبع دو جداره

منبع دو جداره واقعی

نحوه عملکرد موتورخانهدر طرح بالا  سیستم گرمایش آب گرم مصرفی به موتورخانه اضافه شده است .

 

اشکال : در این طرح  هر وقت آب گرم مصرفی لازم داشتیم باید شیر آب گرم را آنقدر باز بگذاریم تا آب گرم از موتورخانه به شیر برسد . ( اسراف حرام است و عاقلانه نیست  )  . پس چه کنیم ؟

راه حل اینست که از پشت شیرهای آب گرم مصرفی یک لوله به موتورخانه بر  گردانیم و آن را به  یک پمپ کوچک وصل کنیم تا آب گرم را مدام هم بزند که همیشه آبگرم پشت شیر باشد .

 

نقشه کامل موتورخانهطرح کامل و بهینه یک موتورخانه ساده و استاندارد است .

 

چند توضیح :

1- با توجه به اینکه آب با حرارت دیدن شدیدا رسوب گذاری می کند رسوب زیادی داخل منبع آب گرم مصرفی جمع می شود و این رسوب مانع انتقال حرارت از آب شوفاژ به آب بهداشتی می شود . بنابراین پر چالش ترین قسمت موتورخانه سیستم آب گرم مصرفی است .

توجه ویژه : هر چه موتورخانه با دمای پایین تری کار کند رسوب گذاری داخل منبع آب گرم به مراتب کاهش خواهد یافت بنابراین لازم است حداکثر دقت در عملکرد موتورخانه و تنظیمات دمای موتورخانه صورت گیرد تا هزینه های سرسام آور نگهداری موتورخانه کاهش یابد .

راهکار رسیدن به این موضوع مهم استفاده از  سیستم هوشمند موتورخانه است . هوشمند سازی موتورخانه باعث می شود دمای موتورخانه و دمای آب گرم مصرفی همیشه در حد متعادل بماند و از ایجاد حرارت زیادی جلوگیری شود .

محصولات هوشمند سازی موتورخانه را ببینید

 

2- برای انتقال حرارت آب گرم شوفاژ به آب سرد بهداشتی غیر از منبع دو جداره از انواع تجهیزات دیگر نیز استفاده می شود که مرسوم ترین روش منبع کوئل است .

برای افزایش سطح انتقال حرارتی به جای استفاده از منبع دو جداره , داخل منبع آب گرم مصرفی لوله هایی را عبور می دهند که به آن کوئل گفته می شود . منبع کوئل دارای بازدهی بیشتری نسبت به منبع دوجداره است .

منبع کوئل

 

3- متاسفانه از قدیم مرسوم بوده است که یک پمپ گرمایش برای چرخش آب داخل رادیاتورها و منبع آب گرم مصرفی می گذاشته اند و این غلط امروزه همچنان تکرار می شود . ( یعنی به جای پمپ P1 و P2 یک پمپ قرار می دهند )

رسوب گذاری در موتورخانه

اشکال این روش اینست که گاهی نیاز به گرمایش آب گرم مصرفی داریم و نیاز به گرمایش رادیاتور نداریم اما برای اینکه آب گرم مصرفی سرد نشود باید پمپ روشن شود و این باعث گرم شدن داخل ساختمان و کلافگی ساکنین می گردد .

یا اینکه گاهی نیاز به گرمایش داخل ساختمان است و نیاز به گرمایش آب گرم مصرفی نیست . برای تامین گرمایش ساکنین ساختمان پمپ روشن می شود  و اجبارا دمای آب گرم مصرفی خیلی بالا می رود  . ( در نظر داشته باشید که در منبع آبگرم مصرفی  با افزایش دما شدیدا رسوب گذاری افزایش می یابد )

بنابراین چه از نظر بهینه سازی مصرف انرژی و چه از نظر کاهش هزینه های نگهداری موتورخانه که امروزه سرسام آور شده است لازم است حتما دو پمپ به صورت زیر قرار داده شود.

کنترل بهینه موتورخانه

نکته مهم اینکه در موتورخانه ها گاهی دو پمپ قرار می دهند اما به صورت زمستانی تابستانی . زمستان ها پمپ بزرگ را روشن می کنند و تابستان ها پمپ کوچک را . مانند شکل زیر .

اشتباه مرسوم در موتورخانهاین روش هم اشتباه است . چون پمپها دارای دو مسیر جدا می باشند .