3- آیا امکان تجهیز کردن موتور خانه های قدیمی به این سیستم وجود دارد؟ و دوم اینکه چقدر هزینه بر هست ؟ یعنی تنها با فراهم کردن چند سنسور و نمایشگر مشکل حل میشه !

سیستم هوشمند موتورخانه سالهاست که در دنیا استفاده میشود و ربطی به قدیمی یا نوسازی ساختمان ندارد.
قیمت سیستم هوشمند بستگی به تجهیزات موتورخانه و برند مورد استفاده دارد
کنترل هوشمند موتورخانه کاری پیچیده و فوق العاده دقیق است و هرگز با چند سنسور و نمایشکر حل نمیشود . ( توضیح اینکه محاسبه ست پوینت ، اولویت بندی نیاز به گرمایش ساختمان یا آب گرم مصرفی ، کنترل عدم تنش به تجهیزات و محاسبه نسبت گرمایش و افت لحظه ای و .... کار را پیچیده میکند . در موتورخانه های دارای سرمایش پیچیدگی مضاعف میشود )